GT7

GT7

 

  • penetračný olej
  • mazadlo
  • ochrana pred hrdzou
  • čistiaci prostriedok
  • a oveľa viac

Odpudzuje vlhkosť: zabraňuje prenikaniu vlhkosti na kontakty el.strojov, zariadení a zabraňuje skartovaniu záhradníckeho osvetlenia a vonkajších elektroinštalácií.

Odstraňuje hrdzu: odstraňuje veľmi rýchlo hrdzu vďaka schopnosti rozpúšťať jej kryštáliky.

Uvoľňuje stuhnuté spoje: uvoľňuje stuhnuté a zhrdzavené skrutky a matice.
Premazáva: zabraňuje škripaniu a vŕzganiu remeňov, skrutkových spojov, cyklo a strojových súčastí a predlžuje tak ich životnosť. Preniká i pod staré vrstvy vazelín a mazacích tukov.

Kontaktný sprej: čistí a ošetruje kontakty al. zariadení.

Čistí: čistí stroje a zariadenia od starých mastných nečistôt a mazív, pomáha udržovať pneumatické nástroje a pod.

Konzervuje: dlhodobo zabraňuje prenikaniu vlhkosti do mechanickych súčastí. Konzervuje disky bicyklov,náhradne diely na motocykle,skrutky a spojovacie materiály, záhradné náradie (nožnice,sekačky a pod.)

200 ML e3 270
R12:Extrémne horľavý.
S3:Uchovajte v chlade
S23:Nevdychujte aerosoly.
S46:Pri požití okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.
S51:Používajte iba v dobre vetraných priestoroch.

Tlaková nádoba. Nevystavujte slnečnému žiareniu a teplotám presahujúcim nad 50 °C.

Po použití nádobu neprepichujte ani nevhadzujte do ohňa. Nestriekajte do ohňa alebo na rozžeravené povrchy.

Kartu bezpečnostných udajov (KBU) k odbornému použitiu na vyžiadanie u distribútora.- Lubtex s.r.o